บริษัทบุญช่วยอุตสาหกรรมได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมกับเงินสมทบช่วยเหลือให้กับมูลนิธิกู้ภัยพรานพิทักษ์อาสาของอำเภอสามพราน

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ทางบริษัทบุญช่วยอุตสาหกรรมได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมกับเงินสมทบช่วยเหลือให้กับมูลนิธิกู้ภัยพรานพิทักษ์ อาสาของอำเภอสามพราน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่โดยรายละเอียดมี ดังนี้
.
🤍Regulator 5 เครื่อง
🤍ถุงมือแพทย์ 2 กล่อง
🤍เงินสด 20,000 บาท
.
ทางบริษัทบุญช่วยอุตสาหกรรมและบริษัทในเครือตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมที่จะเป็นหน่วยสนับสนุน ให้กำลังใจบุคลากรทุกท่านที่เป็นด่านหน้าสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ และ เราทุกคนจะผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน 🙏💙

Stay Connected

Please follow our Facebook and Instagram for our latest news, activities and upcoming events.

Get in touch

Our sales team is ready to answer your questions. Please don't hesitate to contact us for any inquiries you may have in mind.

Work with us

Our production is now expanding faster than ever. This requires highly motivated people like you to join our team.